Can´t get enough årskort (10% rabatt)

Erbjudande
21 589 kr
  • 12 månaders bindningstid
Medlemskap med tillgång till Grand Mosebacke SMART Club mellan 0500 och 23.00.

Betalning sker helårsvis och medlemskapet förnyas med samma tidsperiod om inte uppsägning är inkommer 60 dagar innan förnyelsedatum.

Grand Mosebacke SMART Club AB
Org.nr: 556995-2905

Inloggningsuppgifter
Minst 5 tecken
Personuppgifter