Personlig Träning 55 - abonnemang

2 300 kr/mån
  • Ingen bindningstid
  • 1 pass/vecka ingår
I vårt PT-abonnemang ingår 1 PT-timme/vecka.

Grand Mosebacke SMART Club AB
Org.nr: 556995-2905